Z czego składa się typowa instalacja solarna

wtorek, 20 marca 2012


Osoby zainteresowane zakupem kolektorów słonecznych najpierw pytają, z czego składa się taka instalacja i czy w ich mieszkaniu da się ją zamontować.Postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Schemat typowe instalacji solarnej przedstawia powyższy rysunek.Instalacja taka musi się składać z szeregowo połączonych kolektorów (1).W zależności od liczby domowników, na domek 1-rodzinny przewiduje się 2-3 płaskie kolektory słoneczne.W instalacji musi być zamontowana pompa (3), która przetłacza płyn solarny, powodując oddawanie ciepła w zbiorniku z wężownicą (2).Pojemność zbiornika (2) wynosi od 200 do 300 l.Bierze się to z prognozowanego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową dorosłego domownika, które wynosi 60 l dziennie (woda o temperaturze 45 st. C).Sterownik solarny (4) mierzy różnicę temperatur między wyjściem kolektora a dołem zbiornika, i w przypadku gdy ta różnica przekroczy wymaganą wartość to włącza się pompa, która tłoczy płyn solarny, powodując wymianę ciepła w zbiorniku (2).

Rurki od kolektora do zbiornika są wykonane z miedzi, aby ograniczyć straty ciepła.Na powyższym rysunku widoczna jest druga wężownica na zbiorniku, gdyż do niej jest podłączony kocioł grzewczy (węglowy lub gazowy).W grudniu, styczniu i lutym natężenie promieniowania słonecznego nie przekracza 12 % wartości maksymalnej, która jest osiągana w lipcu i sierpniu.Wniosek z tego jest taki, że w zimie trzeba dogrzewać wodę innym źródłem energii, gdyż uzysk ciepła z kolektorów jest nieznaczny.

Ciepła woda wypływa z rury (7) znajdującej się na górze zbiornika.Pomocniczymi elementami systemu są zawory oraz naczynia wzbiorcze.

0 komentarzy:

Prześlij komentarz